Kwartaalblad

Clubblad
De 500

Leden van de Fiat 500 Club ontvangen elk kwartaal een mooi clubblad. In het blad aankondigingen en terugblikken op evenementen, restauratieverhalen, achtergrondverhalen, de rubriek Leden helpen Leden, waarbij je een beroep kunt doen op andere leden. Verder in het blad advertenties van bedrijven die onderdelen of andere diensten leveren. Soms bieden deze adverteerders kortingen aan voor clubleden. Ook staat er elke keer een rubriek in waarbij de Technische Commissie op eenvoudige wijze de Fiat 500 techniek onder de loep neemt.


Een mooi en goed gevuld clubblad ontstaat alleen als de leden daar ook aan bijdragen door de redactie te voorzien van leuke kopij. Dit kan van alles zijn: de Fiat 500 in reclames, een pechverhaal, een restauratieverslag of verhalen van evenementen enz.
Werk jij mee aan het leukste kwartaalblad van Nederland?
Stuur dan je kopij naar de redactie:

Redactie “De 500”
Postbus 65
2120 AB Bennebroek

Kopijsluitingsdata

31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december


Inhoudsopgave vorige uitgaven

Vanaf nr 94 vind je hieronder in het kort een beschrijving en een verkorte inhoudsopgave. De inhoudsopgave opgedeeld in rubrieken van de bladen 76 – 125 vind je hier.

Hieronder kun je informatie vinden over wat er in het laatst verschenen clubblad te zien is en regelmatig ook wat er in een volgende editie aankomt.

De 500 nummer 160 – Nieuw begin

We lazen rond de kopijsluitingsdatum een bericht van een clublid dat afgelopen zomer in Italië een tour gedaan heeft van 9000 km in de 500. “Een super ervaring” schrijft hij. In februari gaat hij onder meer naar Noorwegen en Denemarken en hij deed daarvoor een oproep voor een Fiat 500 reisgenoot. Een nieuw begin, een nieuwe ervaring voor als je gewend bent gewoonlijk individueel te reizen. Het komende clubblad een verslag van zo’n eenzame reiziger. Maar er staat natuurlijk veel meer in. We hebben zelfs een nieuwe smaakvolle rubriek, die je ook nog een praktisch cadeautje kan opleveren. Tenslotte hebben we ‘letterlijk’ een nieuw begin, maar daarvoor moet je de voorpagina van het februarinummer van 2022 zien.

Hier als gebruikelijk wat je in het komende blad kunt aantreffen.

 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Uitnodiging ledenvergadering
 • Evenementenkalender
 • Griezelen in Weesp
 • Elfstedentocht
 • Reizen om aan te komen
 • Tussengas
 • Postbus 500
 • Grande Gusti
 • Kleiner dan klein
 • Fiat 500 Clubshop
 • Avonturieren per 500
 • Van de TC
 • Tutti Frutti
 • Verslag Ledenvergadering
 • Leden Helpen Leden

Kopijsluiting nr. 161: 31 maart 2022


De 500 – 159

November 2021

Wat vliegt de tijd. Voor je het weet hebben we alweer het laatste clubblad van 2021 in de maak. Het lijkt wel of onze papieren 500 steeds vaker gemaakt moet worden. Dit is natuurlijk onzin en een puur subjectief gevoel. Maar ja zo zit het ook met de temperatuur buiten. Het lijkt kouder te worden in deze tijd van het jaar, maar klimatologisch gezien valt het toch erg mee. Het wordt wel de tijd dat de Fiat 500-hobby zich wat meer in huis gaat afspelen. Als het clubblad in de brievenbus valt is de één na laatste maand van het jaar bezig. De tijd dus om rustig te gaan zitten en in “De 500” nummer159 te bladeren.
Er zal weer een heleboel wetenswaardigs vanuit de achterban van clubleden te lezen zijn deze keer want naast bijvoorbeeld historische (race)-geschiedenis, sloopreizen en “te koop”-advertenties van weleer is er ook weer informatie over de geplande clubdagen in 2022.

Inhoud “De 500” 159
 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Even voorstellen
 • Evenementenkalender
 • Tussengas
 • Kallum op camera
 • Kop d’r veur
 • Goede doel gesteund
 • Renato en Ruud
 • Vignale Gamine aangeboden
 • Postbus 500
 • Sixties in Italië
 • Fiat 500 Clubshop
 • Van de TC
 • Tutti Frutti
 • Leden Helpen Leden

De 500 – 158

Augustus 2021

Binnen enkele weken zal ‘De 500’ weer bij ieder clublid op de mat vallen want de zomereditie van 2021 is ‘ter perse gegaan’ als dit stukje tekst op deze site verschijnt.
Een gedenkwaardige zomer is het wel, want in plaats van naar het Fiat 500-mekka te reizen – wat velen jaarlijks het eerste juli-weekend plegen te doen – kwam Garlenda naar ons toe. In het komende clubblad natuurlijk diverse verslagen van dat feit. Deze 4 juli was in ons land een redelijk zonnige dag met regenbuien aan het einde.
Een week later begon het echt hevig te regenen en liep in het zuiden van ons land veel onder, vooralsnog hebben we geen ernstige berichten binnen onze vereniging naar aanleiding van dit natuurgeweld gezien. Laten we hopen dat de getroffenen er snel en goed bovenop komen.
Tenslotte is er nog dat andere waar we het steeds over hebben en waar ook mensen door getroffen werden. In nummer 158 van ‘De 500’ komt de afkorting COVID in diverse teksten nog voor. Het coronavirus is nog niet weg en een nieuwe variant deed de hoop op een zomer waarin we COVID-19 helemaal lang en breed zouden vergeten vervliegen. Hoe zal het ermee zijn als je clubblad 158 in handen hebt? Hebben we dan nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar te houden? Komen er meer versoepelingen of juist minder, we zijn er niet zeker van. De zekerheid die we hier wel kunnen bieden is dat er weer een gevarieerd clubblad aankomt dat voor velen vast en zeker interessant zal zijn.

Inhoud “De 500” 158
 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Evenementenkalender
 • Spannende verhalen
 • Rijden rondom Vledder
 • Tussengas
 • Pietertje vervolg
 • 4 juli 2021 WWM
 • Fiat 500 Clubshop
 • Werelds APK-project
 • Van de TC
 • Tutti Frutti
 • Zwart op wit
 • Notulen ALV 2020
 • Leden helpen leden

De 500 – 157

Mei 2021

Zo rond de tijd dat de nieuwste editie van “De 500” weer samengesteld is en klaar ligt voor de drukkerij schrijft de redactie een paar regels om de lezers via de clubwebsite vast warm te maken voor de verschijning van hun nieuwste kwartaalblad. De nadruk ligt op ‘hun’, de lezers, want in ruim een jaar van minimale mogelijkheden voor clubbijeenkomsten en dientengevolge ook geen verslagen voor in de door de meesten zo geliefde clubperiodiek hebben toch steeds voldoende leden zich ingespannen om interessante kopij aan te leveren. Het meinummer van 2021 is daar weer een sprankelend voorbeeld van. De één verhaalt over het importeren en daarna restaureren van zijn auto, de ander beschrijft een rally van weleer en weer een derde wil zelf binnenkort met de Fiat 500 op avontuur tijdens een wereldreis. Over wereld gesproken, een aankondiging van het eerste Fiat 500-wereldevenement kom je ook tegen in deze “De 500”. En er zit nog veel meer in nummer 157. Nu maar hopen dat de kopijstroom voor 158 en volgende nummers niet opdroogt als we weer allemaal veel meer tijd aan clubevenementen kunnen gaan besteden…….

Inhoud “De 500” 157
 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Evenementenkalender
 • Autosporthistorie
 • Restauratieverhaal
 • Fiat 500 Clubshop
 • Tussengas
 • Postbus 500
 • Zwart op wit
 • Kroon op het werk
 • Interview
 • Het zit in de familie
 • Zuidelijkste 500 ooit
 • Van de TC
 • Tutti Frutti
 • Leden helpen leden

De 500 – 156
Herstart

Februari 2021

Het februarinummer van het kwartaalblad is weer in de maak. Onze TC-redacteur verzuchtte eens dat hij geen onderwerpen meer wist te beschrijven die nog niet aan de orde geweest waren en dat klopt wel aardig. Toch ontdekten we voor de winter dat we een keer over het ontwaken na de winter en nog nooit over de winterslaap zelf van de 500 geschreven hadden. Bovendien zijn er ieder jaar niet alleen leden afgegaan maar ook weer nieuwe bijgekomen zodat – ook al is een onderwerp eerder aan bod geweest – het toch de moeite waard blijft over zaken te schrijven die eerder al aandacht in ons clubblad kregen.
In nummer 156 van ‘De 500’ hebben we als het ware een herstart. In ‘van de TC’ gaat het weer over benzine, want de brandstof blijft zich toch ontwikkelen. Ook hebben we weer voorzichtig een evenementenkalender in het komende nummer.
Maar zou je een thema aan het komende clubblad kunnen hangen? In eerste instantie dachten we aan “geel”, tel straks het aantal gele auto’s maar eens in de komende uitgave. In 2021 zijn ook de omslagen van “De 500” natuurlijk weer allemaal vooral club-geel. Nu we het over de voorpagina hebben, die verwijst deze keer met de foto naar het hoofdartikel. Het gaat over het eerste begin, een herstart zou je kunnen zeggen. Voorop staat de Fiat 500 van 1957. Emile de Boer neemt ons in het komende clubblad mee naar het begin: De oudste Nuova 500.
Nu nog even hopen op een goede herstart van het daadwerkelijke clubdagenseizoen.
Oh ja, wat er verder nog in de nieuwe ‘De 500’ is te vinden lees je hieronder:

Inhoud “De 500” 156
 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Evenementenkalender
 • Niet naar ‘t lustrum-rit
 • Zwart op wit
 • Find it, fix it
 • Interview met Ariel Chi
 • Oudste Nuova ‘Lill-Fia’
 • Achteruitkijkspiegel
 • Tussengas
 • Postbus 500
 • Fiat 500 Clubshop
 • Mission possible
 • Per Tifosi – Tilly
 • Love at first drive
 • Van de TC
 • Tutti Frutti
 • Leden helpen leden

De 500 – 155

November 2020

Als je het komende novembernummer van “De 500” straks bekijkt zal je zien dat er weer heel wat verhalen te vertellen zijn. Je zou het misschien niet verwachten in een tijd dat we allemaal opgeroepen werden thuis te werken en het aantal sociale contacten te verminderen, maar binnen onze bruisende Fiat 500 Club blijven we elkaar belevenissen vertellen. Tijdens de laatste ledenvergadering bedankte Marly namens de redactie alle schrijvers van het clubblad en sprak de hoop (en verwachting) uit dat iedereen blijft schrijven voor “De 500”. Voor nummer 155 danken we in elk geval Alphons, Ans, Edward, Erwin, Esther, Frans, Guido, Janke, Johan, Lex, Maarten, Marianne, Monique, Nathalie, Paul, Rob, Roland, Sonja, en Theo, want dat zijn de leden die gezorgd hebben dat we weer een blad boordevol inhoud kunnen uitgeven. Heel even geduld nog, tot half november en dan hebben we alweer de laatste editie van 2020. Voor Annemiek, Emiel, Daniël, Sonja en Tom geldt dat ze iets langer moeten wachten. Zij leverden alweer de eerste bijdragen voor 2021!

Inhoud “De 500” 155
 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Evenementenkalender
 • Alternatief 8-8
 • Van vallei en berg
 • Bij de voorpagina
 • Tussengas
 • Australië ondersteboven
 • Achteruitkijkspiegel
 • Dagboek Pietertje Proost
 • Raadsel van de Panoramica
 • Fiat 500 Clubshop
 • Toen en Nu
 • De tand des tijds
 • Sint in aantocht
 • Van de TC
 • Tutti Frutti
 • Giardinierajubileum
 • Leden helpen leden

De 500 – 154

Vakantie in eigen land

Augustus 2020

Het Fiat 500-leesvoer voor deze zomervakantie komt weer medio augustus. Het zomernummer van 2020 is een bijzonder nummer geworden. Eigenlijk hadden we willen uitpakken met een omvangrijk verslag van ons geweldige internationale evenement met Pinksteren ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van onze “Club van 500”. Maar helaas, het liep anders. “En toen kwam Corona”, het is ook de titel van één van de artikelen in de komende editie van “De 500”. Geen gebruikelijke clubevenementen en dus ook geen verslagen daarvan. Maar evengoed wel een zeer goedgevuld clubblad voor in de vakantietijd.
Een Fiatje 500 moet niet stilstaan, diverse clubleden reden dan ook ritten in Coronatijd en deden daar – gelukkig – volop verslag van. Nu is de zomervakantie voor heel wat mensen actueel en we rijden nog steeds. In plaats van te vliegen naar verre oorden houden velen vakantie in eigen land… met de Fiat 500 natuurlijk.

Inhoud “De 500” 154
 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Uitnodiging ALV
 • Evenementenkalender
 • Tussengas
 • En toen kwam corona
 • 1,5 meter vrienden
 • Koningsdag, woningsdag?
 • Allemaal Fiatjes
 • Meisjestas en m’n jas
 • Wat is een getal?
 • Fiat 500 Clubshop
 • Per Tifosi – Formule 500
 • Zonder garantie kopen
 • Postbus 500
 • Zwart op wit
 • Onze D doet weer mee
 • Tutti Frutti
 • Notulen ALV
 • Leden helpen leden