Fout clubblad

Na bezorging van clubblad 142 bij de leden, is gebleken dat er bij het inbinden van een aantal bladen kennelijk iets mis is gegaan. Heeft u het blad ontvangen en is het niet compleet of verkeerd ingebonden? Laat dit per email weten aan de redactie via mail.

Op dit moment weten we niet bij hoeveel exemplaren het mis is gegaan. Vermeld in de mail uw lidnummer en wat er mis is met uw blad. Na inventarisatie bekijken we hoe we deze fout kunnen herstellen.

Bestuur en redactie Fiat 500 Club Nederland.